เกี่ยวกับเรา

ท็อป เคมิคอลส์

ความเป็นมา

บริษัท ท็อป เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ท็อป เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2561 บริษัทเป็นผู้ผลิตส่วนผสมคอนกรีตและซีเมนต์เป็นหลัก

บริษัทมีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศจีนสำหรับใช้ผลิตวัตถุดิบที่เริ่มดำเนินการผลิตส่วนผสมคอนกรีตและซีเมนต์มาตั้งปี พ.ศ. 2535 โดยมีคนงาน 500 คน และมีช่างเทคนิคประจำโรงงานมากกว่า 40 คน และบริษัทยังได้ร่วมมือกับไชน่า ถิงหัว ยูนิเวอซิตี้ ดำเนินการผลิตด้วยศักยภาพโดยรวมปีละมากกว่า 1 ล้าน MT ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพแข็งแกร่ง เครื่องหมายการค้าของบริษัทจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าของบริษัทในประเทศจีน

บริษัท ท็อป เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นโรงงานผลิตแห่งแรกในต่างประเทศ ตั้งอยู่ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทได้นำวัตถุดิบมาจากโรงงานผลิตของบริษัทที่ประเทศจีน และบริษัทได้จัดส่งวิศวกรที่ทำงานกับบริษัทมานานเกือบ 20 ปี มาประจำที่โรงงานในประเทศไทย ซึ่งวิศวกรเหล่านี้รู้จักผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นอย่างดีและสามารถออกแบบสูตรให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าทุกรายและทุกโครงการได้อย่างเหมาะสมที่สุด

โรงงานผลิตของบริษัทในประเทศไทยมีกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทแตกต่างกันวันละ 60MT บน 2 สายการผลิต และสามารถผลิตได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

โรงงานผลิตของบริษัท ท็อป เคมิคอลส์ อักษร T หมายถึง ความไว้วางใจ, O หมายถึง เป็นพิเศษ, P หมายถึง ความเป็นมืออาชีพ บนพื้นฐานของการเป็นพันธมิตรที่ดี

T

TRUST

O

ONLY

P

PROFESSIONAL